Antalya Koçluk Merkezi

Koçluk Sertifikası Almak İstiyorum
Koçluk (Coaching) nedir? "Koçluk Hizmeti", hedeflenen performans düzeyine ve yaşam tatminine ulaşmak adına koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı ve profesyonel bir gelişim ilişkisidir. Yaşam Koçluğu sebepleri araştırmaz ve geçmişe bakmaz. Şimdi içerisinde bulunulan noktadan varılmak istenen noktaya doğru köprüler kurar. Kısa bir süre önce bir liderlik gelişim uygulaması şeklinde ortaya çıkan “koçluk” bugün en yaygın olarak kullanılan yönetici geliştirme yöntemlerinden birisi durumundadır. Bir danışmanlık şirketinin 2
Antalya Koçluk Eğitimi
Koçluk eğitimleri koçla eğitimi alacak kişi arasında özel ilkelere dayalı ve uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Koçlarla karşılıklı bire bir yapılan her bir görüşmedir. Müşteri ve koç bir konuya odaklandığında bir ya da birkaç seanslık bir çalışma düzenine başlarlar. Kişisel gelişim için koçlarla çalışmak en doğru karardır. Koçluk seansları, kişilerin çözüme ulaşmak için kendi içlerinde varolan kaynaklarını harekete geçirdikleri bir süreçtir. Koçla yapılan görüşmeler, kişinin kendi kendine ilham verdiği ve sonucunda köklü çözümlere
Antalya Koçluk
Koçluk bireyler tarafından istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Amaca yönelik bilgilendirme, destekleme, gözlemleme, geribildirim, izleme ve geliştirme sürecini kapsar. Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Kişilerin farkındalık kazanarak, yaşamlarında bulundukları noktayla olmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanara
Koçluk Antalya
Koçluk  Yeterlilikleri 11 temel Koçluk yeterliliği, MTI tarafından tanımlanmış, günümüzde Koçların kullandığı beceriler ve yaklaşımları anlamayı destelemek için geliştirilmişlerdir. a) Yapıyı Kurmak 1. Ahlaki Temel Kavramlar Ve Mesleki Standartlara Uymak 2. Koçluk Anlaşmasını Oluşturmak b. İlişkiyi birlikte ve eş zamanlı yaratmak 3. Danışan İle Güven Ve Samimiyeti Oluşturmak 4. Koçluk Varlığı c. Etkili iletişim 5. Aktif Dinleme 6. Güçlü Sorular So
Koçluk Merkezi Antalya
Koçluk kimi durumlarda sadece iletişim veya sunum teknikleri gibi, belli bir yönetsel becerinin geliştirilmesini hedeflerken, kimi durumlarda ise bir kişinin kariyer gelişiminin her alanını veya geçiş süreçlerindeki zorlukları aşmasını, performansını ve motivasyonunu yükseltmeyi hedefleyebilir. Bir yöneticinin veya yönetici adayının, profesyonel gelişimi için, farklı becerileri geliştirmesine yönelik performans odaklı koçluk ilişkisi kurulabilir. Ayrıca, tecrübeli bir yöneticinin, yeni veya belli bir görevi yerine getirmesi için, bell
Antalya Koçluk Merkezi
Koçluk nedir? Koç, kişi veya kurumların hedef ve amaçlarına ulaşmaları sürecinde onlara eşlik eden“yol arkadaşıdır”. İşinizden veya hayatınızdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenizi sağlar. Size hedefler koyarak bu hedeflere nasıl ulaşacağınızla ilgili yardım eder. Koçluk akıl vermez, yargılamaz, yön göstermez, sebeplere ve geçmişe odaklanmaz, sorunlara takılmaz, olumsuz bakış açısıyla bakmaz, sizi sınırlamaz, sizi cezalandırmaz, geçmişinizi deşmez. Koçluk çalışmaları, bireyin kendi gücünün farkına varmasını ve içindeki yanıtl
Uluslararası Profesyonel Koçluk
Uluslararası Profesyonel Koçluk Koçluk bireylerin ya da takımların gelişimlerindeki ivmeyi, daha etkin seçimler yapmalarını sağlayacak güçlü odaklanma ve karşılarına çıkan fırsatların farkına varmalarını sağlayarak, arttırır. Koçluk bireylerin şimdi nerede oldukları ve gelecekte olmak istedikleri yere ulaşmak için neler yapmak istedikleri üzerine yoğunlaşır.Koçluk,1960'lı yıllarda Amerika’da doğmuş bir meslektir. Türkiye'de ise hızla gelişen ve yaygınlaşan yeni bir meslek ve metod olarak karşımıza çıkmaktadır.Koçluk, bireylerin iş ve
Antalya Kurumsal Koçluk
KURUMSAL KOÇLUK Kurumsal Koçluk, kişilerin ya da kurumların, olmak istedikleri konumla bulundukları konum arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak ve eyleme geçerek kapatan bir sistemdir. Kurumsal koçlukta asıl olan  bugün ve gelecektir. Bugün ve gelecek için, hem bireysel hem organizasyonel temelde, doğru ve proaktif sistemlerin kurulması amaçlanır. KURUMSAL KOÇLUK ile  KİŞİLERİN PERFORMANSLARINI ARTTIRMAK Kurumsal koçlukta amaç belirlenen kişilerin performanslarını artırmak, kurumun hedefini tam olarak benimsem